Gammalbild

Vår historiska utveckling i Visby

Året är 1988 och två tjejer från Göteborg råkar träffas på Korpens jympa. Passets ledare är gotlänningen Ola Sigalit. Detta är starten till vad som sedan kommer att bli Gotlands största idrottsförening. Med sex jympapass per vecka höll vi till i Södervärnshallen i Visby. Gensvaret blev över förväntan med över 100 motionärer vid första passet. Föreningen etablerades i januari 1989 för den försa terminen och med 300 medlemmar. Det var med tre utbildade ledare: Anki Olsson, Louise Sörensen och Ola Sigalit. Med värdarna Gittan Wegelius, Gunnel Hallbom, Eva Westeman, Gun Olofsson, och Svante Olofsson kunde vi erbjuda 82 jympapass första terminen - medel och ryggpass. Under sommaren flyttade jympan utomhus till Almedalen med 100–150 deltagare per gång, två gånger i veckan. Då erbjöds även jogging på två olika nivåer. Vi sprang längs Sveriges vackraste bana… Strandpromenaden. Våra sommaraktiviteter blev mycket uppskattade av turister och gotlänningar och till höstterminsstarten 1989 kunde vi konstatera ett rejält ökat medlemsantal. Föreningen F&S Visby var härmed placerad på den idrottsliga kartan!

Höstterminen 1989 utökade vi med en ledare, nämligen Christine Larsson Bejrum och ytterligare fem motionsvärdar: Cathrine Andersson, Arne Ström, Maggan Åman, Ann-Marie Wahlström och Mikael Rosendahl. Med sex jympapass i veckan och tillgång till stora hallen på Södervärn utökade vi också med Lättjympa. Föreningens styrelse bestod då av Anke Olsson, ordf., Louise Sörensen, Arne Ström, Gunnel Hallbom, Kerstin Karlström, Eva Westeman, Ola Sigalit och Gittan Wegelius.

Vi skrev avtal med Sport City, nuvarande Intersport som gav samtliga medlemmar 10 % rabatt. Uppdragsjympan ökade med jympapass för bland annat militärer, brandmän, Wisby Simsällskap, AIK basketdamer (Ladies) och andra idrottsföreningar. I massmedia kunde man läsa om den stora satsningen på friskvård från beslutsfattare i samhället och detta passade bra in på F&S idé ”Rör vi oss, mår vi bra”. Så föreningen stod laddad och stark inför 90-talet.

Lokalfrågan blev ett stort problem för föreningen. Problemet var att det var en ständig strid med Fritidskontoret på Gotlands kommun om att få fler träningstider i Södervärnshallen. En lösning var tillfälliga extratider i A7 hallen. Idén om att bygga eget för att ha en egen lokal började ta form. En egen hall med tillgång till lunchjympa och lunch stod nu på styrelsens agenda. Styrelsen tittade på flera lokaler runtom i Visby.

1999 flyttar verksamheten till Nya Sävehallen med möjligheter till fler tider och en egen skrubb som gör att föreningen kan växa ytterligare. Fler och fler motionärer upptäcker föreningen och utbudet på pass kan öka. Medlemsantalet ligger under flera år strax under eller över 1000 medlemmar.

Friskis&Svettis växer i hela landet och har till 2000-talet blivit en folkrörelse med över en halv miljon medlemmar i Sverige. Det finns många goda exempel på F&S-föreningar som har vuxit avsevärt och det som definitivt påverkar medlemsantalet är när en förening får en egen lokal. F&S Visby börjar nu på allvar diskutera möjligheten att hyra eller köpa en egen lokal. Kontakter tas med andra föreningar för att få höra om deras erfarenheter. Alla föreningar med en egen lokal vittnar om de stora möjligheterna som den egna lokalen skapar. Vid F&S riksstämmor är det föreningar med egen lokal som har den kraftigaste medlemsökningen. Det är mycket få föreningar som på något sätt har fått ekonomiska problem efter beslut om egen lokal.

Tack vare mycket engagerat arbete av otaliga medlemmar i F&S Visby gjordes grundliga förarbeten om hur den egna lokalen skulle vara. Olika arbetsgrupper bildades i Visby för att titta närmare på till exempel planering av gymmet, jympasalarna, utrustning, spinningsalen, planering av de gemensamma ytorna. Det var ovärderligt att så många medlemmar var så intresserade och engagerade för att få en egen lokal. En egen lokal hade inte varit möjlig utan den kunnige ekonomen, marknadsföraren, snickaren, administratören och alla med ett brinnande hjärta för friskvård och de grundläggande värderingarna i F&S.

Till slut kunde lokalen invigas i Flexhuset och spänningen var stor för hur det skulle gå. Resultatet blev en makalös tillströmning av motionärer och medlemmar. Medlemsantalet gick snabbt från cirka 1000 medlemmar till över 4000 medlemmar och föreningen fick snabbt hitta lösningar för att på bemanna anläggningen från tidig morgon till sen kväll. Föreningen hade nu helt andra utgifter och inkomster och det blev en nödvändig omställning att nu ha tydliga ekonomiska rutiner och få en ekonomi som på lång sikt var i balans. F&S Visby hade tagit steget från den lilla föreningen med en skrubb på Nya Säve till att bli en av Gotlands största idrottsföreningar med en lokal som var öppen sju dagar i veckan. En viktig fråga för föreningen var nu personalansvaret med en verksamhetschef. En annan central och strategiskt betydelsefull fråga var om föreningen skulle ha ett separat bolag. Efter långa diskussioner i styrelse togs beslutet om att starta bolaget FSV AB med huvudansvar för bland annat lokalen. Det visade sig att det beslutet var mycket viktigt för föreningens överlevnad och nödvändigt för att fortsätta att ha låga medlemspriser på träningskorten. 


Vi är idag en mycket framgångsrik aktör inom friskvård, gym, spinning och jympa med över 5000 aktiva medlemmar. Framgångssagan hade inte varit möjlig utan alla engagerade funkisar och medlemmar som på olika sätt sett till att spiken blev spikad på rätt ställe, receptionen var bemannad, fakturan blev betald, spinningsalen var ren och fräsch, jympapasset genomfördes, inpasseringssystemet finkalibrerades, frukt fanns att köpa, skyltarna kom på rätt plats och allt annat stort och smått som liksom bara blev gjort!

Louise Sörensen, Stellan Sundh